• Catalán, 104 págs.
  • Rústica, 145 x 215
ISBN: 978-84-85855-13-1
El camí cap a la nova música
1982
Traducido por Josep Casanovas

Amb el títol de El camí cap a la nova música es recullen setze conferències que Anton Webern va donar a Viena a l'inici dels anys 1932 i 1933. Aquestes, a més del seu paper decisiu per entendre la música d'avui, ofereixen una idea vivíssima de la manera d'expressar-se de Webern, càustica i espontània, ensems que de la seva admirable personalitat, d'alta formació cultural i agut pensament artístic.

A excepció de les seves op. 1 i 2, totes les obres de Webern són atonals. D'un estil molt personal, prodigiosament concís, pur i transparent, la seva música és venerada per la generació de compositors de postguerra.

Compositor

Fue alumno de Arnold Schönberg y un brillante seguidor de sus enseñanzas. A su vez, Webern, tuvo una gran influencia de la generación de ocmpositores de la posguerra y es uno de los más conocidos exponentes del dodecafonismo.